Nye spillere er velkommen til å prøve sine ferdigheter i FK Tigerberget. Prøvespillere får delta på inntil to treninger, før disse må avgjøre om en ønsker å tegne medlemskap i klubben. FK Tigerberget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Agder fotballkrets.

Treninger
Klubben har normalt treningstid på Kristiansand Kunstgress (Gamle Kristiansand Stadion). Treningstiden tildeles av Kristiansand Kommune, og er ikke fast.

Kontingent
Alle klubbens medlemmer må betale en medlemsavgift. Denne er for tiden på kroner 1.500,- og er fastsatt av årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis for et år av gangen og har vanligvis forfall i begynnelsen av februar. Medlemskapet i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Treningsavgift
Styret i klubben kan vedta at medlemmene må betale en lav engangsavgift for å delta på innetrening. Det er selvfølgelig valgfritt om man vil delta på dette.

Treningsutstyr
Medlemmene må selv bekoste eget treningsutstyr. Klubbens UMBRO treningsdress kan kjøpes for 500,- hos Sportsprofil på Lund. (Ordinær pris er 1200,-). Dette er samme treningsdress som IK Start bruker.

Dugnader
Klubben baserer noe av sine inntekter på dugnader, og alle medlemmer er pliktige til å delta på disse. En må påregne en dugnadsøkt pr. medlem pr. år.

Seriespill
Klubben har tre lag. Et seniorlag som deltar i lokal 5. divisjon samt et oldboyslag og veteranlag som spiller i egen serie. For å delta som oldboysspiller må du ha fylt 34 år og veteran 40 år. Det er klubbens trenerteam/lagledelse som tar ut kamptroppene. Kamptroppene består av 15 mann for senior og 10 mann i oldboys og veteran.

Sosialt
Klubben har en strek sosial profil, og har årlig flere fester og sammenkomster for sine medlemmer.

Støttemedlemsskap
Årsmøtet i FK Tigerberget vedtok i 2011 å innføre støttemedlemsskap som en ny medlemsskapstype i klubben. Årsmøtet ba styret om å lage ett sett med regler for denne type medlemsskap. Styret vedtok enstemmig følgende regelverk gjeldende fra dags dato.

* For å kunne tegne seg som støttemedlem må vedkommende ha vært fullverdig medlem av klubben i minimum et år. Det vises til § 3 i klubbens vedtekter for hva som er å anse som et fullverdig medlemsskap.

* Støttemedlemmer betaler halv kontingent av den til enhver tids gjeldende kontingentsats for fullverdig medlemsskap.

* Støttemedlemmer innrømmes følgende fordeler:

– Rett til å delta på treningsleire og andre turarrangementer i regi av klubben.
– Rett til å delta på sosiale arrangementer i regi av klubben.
– Ved arrangementer der det er limitert antall vil klubbens fullverdige medlemmer få førstepri.
– Rett til å delta på klubbens utetreninger

* Støttemedlemmer innrømmes ikke økonomisk tilskudd fra klubben på turarrangementer på linje med fullverdige medlemmer.

* Som støttemedlem kan man ikke delta i obligatoriske kamper i klubbens regi herunder også turneringer og treningskamper.

* Støttemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Dersom det ikke er angitt her, gjelder reglene som ved fullverdig medlemsskap